XXIX Niedziela zwykła, 21 X 2018 r.

 

1. Nabożeństwo październikowe z Różańcem św. dziś, a także w dni powszednie, jest odprawiane o godz. 17.oo. Jutro w czasie Różańca będzie okazja do ucałowania relikwii św. Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Niektórzy ani razu jeszcze nie byli na Różańcu. W bież. tygodniu będziemy się modlić się w intencji misji świętych i o nowe powołania misyjne.

        We czwartek msza św. wieczorna będzie w intencji grupy modlitewnej, która prosi Boga o przezwyciężenie ateizacji Polski.

W sobotę po mszy wieczornej o godz. 18.oo spotkanie  Apostolatu Maryjnego na plebanii.

 

2. W przyszłą niedzielę wypada 61-ta rocznica konsekracji naszej świątyni. Konsekrującym ją biskupem był Sługa Boży, ks. Bp Piotr Gołębiowski w październiku 1957 roku.

 

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych, porządek mszy św. - jak w każdą niedzielę, plus msze św. na cmentarzach: na cmentarzu starym o godz. 12.oo,  a na nowym o godz. 14.oo. Obecni na tej mszy św. na cmentarzu mogą po raz drugi przyjąć Komunię św., jeśli pierwszy raz byli u Komunii św. w kościele.

 

4. Starajmy się pomagać duszom czyśćcowym modlitwą, zwłaszcza różańcową w domu, w świątyni i na cmentarzu przy mogiłach zmarłych bliskich. W intencji dusz cierpiących w czyśćcu zamawiamy intencje mszalne i wypominki wraz z modlitwą. Za zmarłych ofiarujemy też odpusty zyskane za nawiedzenie cmentarza grzebalnego w pierwszym tygodniu listopada.

         W Dniu Zadusznym, zyskuje się odpust za nawiedzenie modlitewne dowolnego kościoła katolickiego. Odpust ten może być zupełny, jeśli przyjmiemy Komunię św. i pomodlimy się w intencjach przewidzianych przez Ojca świętego.

 

5. Dziś liczymy wiernych przy wychodzeniu z kościoła we wszystkich kościołach Polski zgodnie z zarządzeniem Księży Biskupów.

 

6. W najbliższy czwartek, piątek i w sobotę będą wydawane dary Unii Europejskiej dla osób ubogich z Miasta Pionki w godzinach 9.oo - 14.oo na terenie byłego PRONITU. Należy mieć ze sobą aktualne skierowanie z MOPS-u w Pionkach.

 

7. W najbliższą sobotę o godz. 19.oo w kościele Matki Bożej Królowej Polski odbędzie się spotkanie młodych: Apel młodzieży szczególnie dla kandydatów do przyszłorocznego Bierzmowania. W ramach spotkania będą śpiewy lednickie, świadectwa zaproszonych gości i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

        W nocy z najbliższej soboty na niedzielę należy cofnąć zegarki o godzinę na czas zimowy.

 

8. Rycerze Kolumba będą zbierać wraz z wolontariuszkami w przyszłą niedzielę przed kościołem ofiary na Szlachetną Paczkę, aby pomóc ludziom, którzy potrzebują pilnej pomocy.